NGHỊ ĐỊNH SỐ: 37/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực...

Xem thêm

LUẬT XÂY DỰNG SỐ: 50/2014/QH13

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 15/2013/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng; quy định về quản lý an toàn, giải quyết sự cố trong thi công xây dựng, khai thác và sử dụng công trình xây dựng; quy định về bảo hành công trình xây dựng. 2. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt...

Xem thêm

THÔNG TƯ 26/2016/TT-BXD QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XD

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 139/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 64/2012/NĐ-CP VỀ HƯỚNG DẪN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Điều 19. Quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư 1. Quyền hạn a) Sau thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không cấp phép hoặc không có văn bản trả lời thì chủ đầu tư được khởi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế đã nộp cho cơ quan cấp phép, khi đã đáp ứng các điều kiện khởi công quy định tại Điều 72 Luật Xây dựng và các quy định tại Điểm a Khoản...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 59/2015CP VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mục 4 GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Điều 40. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng 1. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với các trường hợp cụ thể được quy định tại Điều 91, Điều 92 và Điều 93 của Luật Xây dựng năm 2014. 2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trong đô thị tại khu vực chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Xem thêm

QĐ Số: 12/2018/QĐ-UBND SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QĐ 20/2016/QĐ-UBND VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG HÀ NỘI

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố về ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nguyên tắc cấp giấy phép xây dựng như sau: a) Sửa đổi Khoản 1: “1. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng đánh...

Xem thêm

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - QUY HOẠCH XÂY DỰNG - QCVN 01:2008/BXD

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Trong đó có cả XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG TẠI HÀ NỘI cũng phải bắt buộc theo quy chuẩn này.

Xem thêm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình; Ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH 20/2016/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NÔI DUNG VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan trực thuộc được phân cấp, ủy quyền theo quy định. 2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan cấp giấy phép xây dựng; các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài là chủ đầu tư xây...

Xem thêm

THÔNG TƯ 15/2016/TT-BXD HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Những quy định khác liên quan đến cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP...

Xem thêm

XIN PHÉP XÂY DỰNG Ở ĐÂU?

Với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư dày dặn kinh nghiệm nhiều năm thiết kế và lập hồ sơ xin phép xây dựng trực tuyến. Hiểu rõ được các quy định của pháp luật các quận ba đình, cầu giấy, đống đa, hà đông, hai bà trưng, hoàn kiếm, hoàng mai, long biên, tây hồ, thanh xuân và các quận huyện trên khắc cả nước về thiết kế kiến trúc, quy hoạch bao gồm: mật độ xây dựng,chỉ...

Xem thêm