DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ - ISO TVGS VÂN THANH

- Hợp đồng kinh tế giữa nhà thầu và chủ đầu tư
- Giấy chứng nhận DDKKD của nhà thầu
- Sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp
- Sơ đồ tổ chức của công trường
- Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường
- Bảng đăng ký chữ ký mẫu của cán bộ tại công trường
- Hồ sơ của cán bộ tại ctr (Hđlđ; CMT; giấy KSK; bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn; bản cam kết ATLĐ và PCCN.
- Danh sách công nhân trực tiếp thi công của nhà thầu (nếu tạm trú tại địa phương thì cần có giấy đky tạm trú tạm vắng)
- Hồ sơ của công nhân thi công trực tiếp (Hđlđ; cmt; giấy ksk; thẻ an toàn lao động; bảo hiểm TNLĐ; bản cam kết ATLĐ và PCCN).

 

Nhận xét & Thảo luận