THÔNG GIÓ TRONG TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ Ở


Người ta căn cứ vào sự chuyển động của không khí để phân loại.Thường có
hai loại: thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức.

1. Thông gió tự nhiên.
Sự chuyển động của không khí từ trong nhà ra ngoài nhà (hay ngược lại) là
do chênh lệch nhiệt độ bên trong ra bên ngoài nhà(hay ngược lại) là do chênh lệch
nhiệt độ bên trong và bên ngoài. Từ chỗ chênh lệch nhiệt độ dẫn tới chênh lệch áp
suất và làm cho không khí chuyển động.
a, Hiện tượng gió lùa: Không khí vào nhà và ra khỏi nhà qua các khe hở của cửa
và qua các lỗ trên tường khi có gió thổi được gọi là gió lùa. Hiện tượng gió lùa đều
không khống chế được lưu lượng, không điều chỉnh được vận tốc gió và hướng
gió…nên còn được gọi là thông gió tự nhiên vô tổ chức.
b, Thông gió tự nhiên có tổ chức: Xác định được diện tích của gió vào, diện tích
gió ra – xác định được lưu lượng thông gió cho phòng -> điều chỉnh được vận tốc
hướng gió đó là hiện tượng thông gió tự nhiên có tổ chức. Thông gió tự nhiên có tổ
chức có ý nghĩa rất lớn về mặt kinh tế vì không tốn kém thiết bị, không tốn điện
năng nhưng vẫn giải quyết tốt vấn đề thông gió. Vì vậy, ở Việt Nam được áp dụng
rất nhiều đặc biệt là trong các phân xưởng nóng có nhiệt thừa và trong các nhà công
nghiệp một tầng.
c, Thông gió trọng lực: là hệ thống thông gió tự nhiên dưới sức đẩy của trọng lực
hay còn gọi là thông gió cột áp là thông gió tự nhiên bằng mương dẫn được áp dụng
trong các nhà dân dụng và công cộng. Không khí chuyển động trong mương dẫn do
chênh lệch áp suất của cột không khí bên trong và bên ngoài nhà. Thường dùng để
thông gió ở các ống khói của các nhà ở gia đình.
2, Thông gió cưỡng bức.(thông gió cơ khí):
Là hệ thống thông gió hoạt động để đưa không khí từ trong phòng ra ngoài
(hay ngược lại) nhờ tác động của máy quạ và động cơ. Thường có hai loại:
a, Hút cơ khí: Hút không khí bị ô nhiễm, hút nhiệt, hút bụi từ các nguồn phát
sinh để đưa ra khỏi phòng để đảm bảo điều kiện vệ sinh cho môi trường gọi là hút
cơ khí. Lúc đó
VR
I
ε =  < 1 (2-1)
b, Thổi cơ khí: thổi không khí trong sạch vào nhà tại các vị trí cần thiết và biết
trước để tăng cường hiệu quả làm mát cho người công nhân. Lúc đó
VR
I
ε = >1 (2-2)
 Với L
v, LR (m3/h): là lưu lượng không khí vào, ra khỏi phòng.
27
c, Hệ thống điều hoà không khí: Trong hệ thống thông gió cơ khí có đầy đủ các
thiết bị để xử lý không khí đảm bảo yêu cầu của con người và yêu cầu công nghệ
gọi là hệ thống điều hoà không khí. Các thiết bị đó bao gồm: thiết bị lọc bụi, thiết bị
sấy nóng, làm lạnh, làm ẩm không khí…

Nhận xét & Thảo luận