TƯ VẤN THIẾT KẾ CỬA

Trong nhà dân dụng, diện tích cửa sổ được căn cứ vào yêu cầu chiếu sáng phòng ốc mà quyết định, nó bao gồm diện tích lấy ánh sáng và diện tích thông gió. Xác định diện tích cửa còn tùy thuộc vào vị trí và kích thước của cửa do các tác động tương quan như:
 
- Ảnh hưởng của kết cấu chịu lực của công trình như: Chiều rộng cửa sẽ tăng dần kể từ tường xây đá, gạch, tường khung gỗ. Đối với tường khung thép, khung bê tông cốt thép thì có khả năng mở rộng cửa bằng khoảng rộng của bước cột.
- Ảnh hưởng của việc sử dụng phòng ốc như chiều cao của cửa sẽ giảm dần với bệ cửa sẽ tăng dần từ thấp đến cao theo công năng của phòng ốc kể từ phòng chung, phòng khách, phòng làm việc, văn phòng, bếp, kho, phòng vệ sinh...
- Ngoài ra nó còn tuỳ thuộc vào hướng của nhà và kinh vĩ độ của lãnh thổ xây dựng công trình cùng khoảng cách đối với các kiến trúc chung quanh.
 
* Diện tích lấy ánh sáng
Căn cứ vào yêu cầu sử dụng để quyết định. Phương cách xác định đơn giản được tính theo hệ số chiếu sáng là bằng tỉ số diện tích lỗ cửa sổ trên diện tích mặt sàn nhà. Có thể tham khảo các tỉ lệ sau khi thiết kế:
- Phòng làm việc, học tập: 1/5 - 1/6
- Phòng ở, tiếp khách, giải trí: 1/7 - 1/8
- Phòng phụ: xí, tắm, kho: 1/10 - 1/12
* Diện tích thông gió
Căn cứ vào điều kiện khí hậu từng nơi quyết định, thông thường được chọn bằng 1/2 diện tích lấy ánh sáng, ở vùng khí hậu nóng có thể làm lớn hơn.
* Kích thước và vị trí của cửa s
- Chiều cao bệ cửa sổ:
B = 800 - 1000 mm hoặc 1500 - 2000 mm
- Chiều cao lỗ cửa:
h = 1000 - 2000 mm
Tuỳ thuộc vào hình thức mặt đứng công trình, với cửa cao 150 - 200 cm, nên cấu tạo cửa lật cửa nhỏ ở bên trên (chiều cao cửa lật: 350 - 650 mm).
Độ cao từ nền đến mép trên lỗ cửa sổ: h + B thông thường bằng 1/2 bề sâu của phòng.
 
Hình 8. 2 d : Tham số thiết kế về diện tích kính trên diên tích cửa

- Mép trên của cửa sổ cách mặt trần một đoạn bằng chiều cao của lanh tô, nói chung không vượt quá 300 mm và khi cần thiết có thể tận dụng kết cấu sàn dầm để làm lanh tô .                                                  
0 < k < 30 cm                                                                                                         
 - Chiều rộng lỗ cửa tuỳ thuộc vào diện tích lấy ánh sáng, kết hợp với diện tích thông thoáng, kết cấu công trình và tác động của vùng khí hậu.   
 

Kích thước cửa đi phụ thuộc công dụng cửa và yêu cầu mỹ quan. Trong kiến trúc dân dụng kích thước của cửa được chọn theo yêu cầu đi lại và thông thoáng với chiều cao của cửa thấp nhất cũng phải bảo đảm cho người lớn đội mũ đi lại không bị trở ngại thường từ 1,9 - 2,4m. Chiều rộng cửa đảm bảo vận chuyển trang thiết bị ra vào phòng được dễ dàng và yêu cầu về thoát người. Chiều rộng cửa được chọn cho trường hợp một cánh là 0,65m; 0,70m; 0,80m; 0,90m. Chiều rộng cửa có hai cánh là 1,20 - 1,40m. Chiều rộng cửa > 2,10m áp dụng khi cửa có 4 cánh.

Trường hợp chiều rộng cửa quá lớn so với chiều cao cửa để tạo cảm giác cân đối đồng thời để lấy ánh sáng và thông gió chúng ta bố trí thêm cửa sổ ham hoặc cửa sổ lật với chiều cao khoảng 50 - 60cm.
Kích thước cửa đi phụ thuộc công dụng cửa và yêu cầu mỹ quan. Trong kiến trúc dân dụng kích thước của cửa được chọn theo yêu cầu đi lại và thông thoáng với chiều cao của cửa thấp nhất cũng phải bảo đảm cho người lớn đội mũ đi lại không bị trở ngại thường từ 1,9 - 2,4m.

Chiều rộng cửa đảm bảo vận chuyển trang thiết bị ra vào phòng được dễ dàng và yêu cầu về thoát người. Chiều rộng cửa được chọn cho trường hợp một cánh là 0,65m; 0,70m; 0,80m; 0,90m. Chiều rộng cửa có hai cánh là 1,20 - 1,40m. Chiều rộng cửa > 2,10m áp dụng khi cửa có 4 cánh.
Trường hợp chiều rộng cửa quá lớn so với chiều cao cửa để tạo cảm giác cân đối đồng thời để lấy ánh sáng và thông gió chúng ta bố trí thêm cửa sổ ham hoặc cửa sổ lật với chiều cao khoảng 50 - 60cm.

Nhận xét & Thảo luận