​10 Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng có hiệu lực từ 1.1.2021

10 Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng: a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp; b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội,...

Xem thêm

LUẬT XD 622020QH14 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14.

Xem thêm

QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM 01.2019

Quy chuẩn này quy định về các mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý bắt buộc phải tuân thủ trong hoạt động quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (sau đây gọi tắt là quy hoạch đô thị - nông thôn) bao gồm quá trình lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch và làm cơ...

Xem thêm

QCVN 03_2012 PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH

Quy chuẩn này quy định những nguyên tắc chung để phân loại, phân cấp và xác định cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (gọi tắt là phân loại, phân cấp công trình) nhằm làm cơ sở để xác định các giải pháp kinh tế kỹ thuật khi lập và xét duyệt các dự án đầu tư, thiết kế và xây dựng công trình.

Xem thêm

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD C.TY TVXD VÂN THANH

Tổ chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 phải có chứng chỉ hành nghề khi tham gia hoạt động xây dựng thuộc các lĩnh vực sau đây:

Xem thêm

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.

Xem thêm

BXD_24-2016-TT-BXD_ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tư số 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xem thêm

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm

Quyết đinh 1228/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vân Thanh và 166 đơn vị khác ngày 04/10/2019

Ngày 4.10.2019 là ngày vô cùng quan trọng đối với tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty tư vấn xây dựng Vân Thanh​. Với 3 năm 3 tháng 13 ngày cùng sự cống gắng ko biết mệt mỏi, với sự nhiệt tình và tâm huyết của cán bộ, công nhân viên của tập thể Công ty Vân Thanh đã được ghi nhận và công nhận của Giám đốc sở xây dựng Hà Nội - UBND TP Hà Nội và cấp chứng chỉ...

Xem thêm

BXD_79-QD-BXD CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định...

Xem thêm

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xem thêm

Luật 03.2016.QH14.pdf

LUẬT 03.2016.QH14 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 6 VÀ PHỤ LỤC 4 VỀ DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA LUẬT ĐẦU TƯ

Xem thêm

LUẬT ĐẤU THẦU 43/2013/QH13

Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu quy định tại Điều 1 của Luật này. 2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này,...

Xem thêm

TCVN 9411-2012 THIẾT KẾ NHÀ Ở LIỀN KỀ

Quy định chung Nhà ở liên kế được xây dựng theo quy hoạch chung tại các tuyến đường trong đô thị hoặc ngoại vi. Việc thiết kế và xây dựng phải tuân thủ theo thiết kế và quy định về kiến trúc đô thị được duyệt đối với nhà ở riêng lẻ. Khi thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà liên kế hai bên tuyến đường đô thị phải hài hòa với tổng thể kiến trúc tuyến...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN THAY THẾ NĐ32

Những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Anh/em cùng tìm hiểu, tham gia sôi nổi nhé. 68 vẫn gồm 9 chương và 38 điều như 32. Có vẻ như ko thấy thuật ngữ Chi phí chung nữa? Và thuật ngữ Chi phí gián tiếp được dùng thay thế. Rất nhiều điểm mới giữa 68/2019/NĐ-CP với 32/2015/NĐ-CP. Cơ sở dữ liệu được đề cập, Chủ đầu tư + Tư vấn thêm...

Xem thêm