NGHỊ ĐỊNH 68/2019/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN THAY THẾ NĐ32

Những điểm mới của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. Anh/em cùng tìm hiểu, tham gia sôi nổi nhé.
68 vẫn gồm 9 chương và 38 điều như 32.
Có vẻ như ko thấy thuật ngữ Chi phí chung nữa? Và thuật ngữ Chi phí gián tiếp được dùng thay thế.
Rất nhiều điểm mới giữa 68/2019/NĐ-CP với 32/2015/NĐ-CP. 
Cơ sở dữ liệu được đề cập, Chủ đầu tư + Tư vấn thêm đầu việc phải báo cáo về số liệu định mức, đơn giá... để tập hợp dữ liệu quản lý.

 
Tải file

Nhận xét & Thảo luận