VÌ SAO PHẢI BẺ MÓC CHO CỐT THÉP CHỊU LỰC TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP?

Trong kết cấu bê tông cốt thép thì thép đóng vai trò gì? Móc của thép chịu lực là gì? Vì sao phải  bẻ móc Hay còn gọi là  bẻ mỏ cho Thép chịu lực trong kết cấu bê tông cốt thép?  có phải loại thép chịu lực nào cũng phải bẻ móc? Quy định nào cho việc bẻ móc của thép chịu lực trong Kết cấu bê tông cốt thép?
 

Nhận xét & Thảo luận