QUY ĐỊNH VỀ KHOẢNG LÙI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Khoảng  lùi của công trình

  • Khoảng lùi của các công trình so với lộ giới đường quy hoạch được quy định tùy thuộc vào tổ chức quy hoạch không gian kiến trúc, chiều cao công trình và chiều rộng của lộ giới, nhưng khoảng lùi tối thiểu phải thỏa mãn quy định trong bảng 2.5.
Bảng 2.5: Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề  rộng  lộ  giới  đường và  chiều cao xây dựng  công  trình
 
                       Chiều cao xây dựng                                             công trình (m)
Lộ giới
đường tiếp
giáp với lô đất xây dựng
công trình (m)
≤16 19 22 25 ³ 28
< 19 0 0 3 4 6
19 ¸ < 22 0 0 0 3 6
22 ¸ < 25 0 0 0 0 6
³ 25 0 0 0 0 6
 
  • Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình  và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương ứng của mỗi phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè). 
 

Nhận xét & Thảo luận