TƯ VẤN THIẾT KẾ BỂ TỰ HOẠI - BỂ PHỐT

a.Vị trí
Bể phốt thường được xây ở dưới đất, bên trong công trình hay bên ngoài
(nếu có khoảng trống)
Bể phốt thường được thiết kế hai loại : bể phốt có ngăn lọc (bể phốt tự hoại) và bể phốt không có ngăn lọc (bể phốt bán tự hoại).

b. Yêu cầu khi thiết kế bể
Bể phốt được đặt sâu bằng hoặc nông hơn đáy móng (không nên làm sâu hơn đáy móng vì sẽ làm yếu móng và dễ bị nứt do áp lực của móng)
Đáy bể phốt thường làm riêng và tách rời với đáy móng và tường móng (trừ trường hợp móng bè thì có thể sử dung ngay đế móng bè làm đáy bể phốt, nhưng tường bể phải xây riêng không được chung với tường móng)

c. Cấu tạo bể
Bể phốt thường chia làm ba ngăn (bể tự hoại): ngăn chứa, ngăn lắng, ngăn lọc và một hố ga 
Đáy bể phốt cấu tạo bằng bê tông cốt thép mác 200 dầy ít nhất là 100mm
Tường bể phải xây gạch đặc mác 75, vữa xi măng cát mác 50, trát trong bằng
vữa xi măng cát vàng mác 75 dày 25 trát làm hai lớp ( lớp đầu dày 15mm,
lớp sau dày 10mm), đánh màu bằng xi măng nguyên chất.
Nắp bể thường được đúc bằng tấm đan bê tông cốt thép lắp ghép dầy 50mm, có để cửa hút bùn khi bể đầy.

1.Bể bán tự hoại

2.Bể tự hoại
 
Đối với bể phốt không có ngăn lọc (bể hai ngăn- bể bán tự hoại) thì ngăn thứ ba là một ngăn lắng lần hai rồi thoát ra cống thoát nước chung.  

 

Nhận xét & Thảo luận